استابیلایزر

استابيلايزر

استابیلایزر ها ترکیبی هستند که برای افزایش ویسکوزیته و قوام ، پایداری تعلیق ، جلوگیری از رسوب و بهبود خواص دهانی به کار می روند که از آن دسته از استابیلایزر ها می توان به صمغ هایی مانند ، زانتان گام ، کربوکسی متیل سلولز و کاراگینان اشاره کرد.
استابیلایزر ها در صنایع مختلف مانند آبمیوه ، نوشیدنی های میوه ای ، مربا ، مارمالاد ، ژله شکری ، ژله قنادی ، مغذی ها ( فیلینگ ) و لبنیات کاربرد دارند.

استابيلايزر CG BEV 350

تركيبات:
سلولز گام 100% خالص

موارد مصرف:
صنايع آبميوه ، نوشيدني هاي ميوه اي و پودر نوشيدني

دز مصرف: (0.2 - 0.05)%

نحوه مصرف:
نياز به پريميكس خشك
با شكر و ميكسينگ دور بالا به مدت 10 دقيقه

خصوصيات و كاربردها:
افزايش قوام و ويسكوزيته
جلوگيري از رسوب ذرات معلق و دو فازشدن
توانايي ديسپرس شدن بالا و مناسب در انواع پودر نوشيدني
عدم ايجاد كدورت و قابل مصرف در آبميوه هاي شفاف
عدم تاثير بر عطر و طعم محصول

محصول:
شركت Danisco دانمارك و داراي كليه گواهينامه هاي بين المللي

استابيلايزرسيستم JU004

تركيبات:
سلولز گام ، گوار گام

دز مصرف: (0.1 - 0.05)%

موارد مصرف:
صنايع آبميوه ، نوشيدني هاي ميوه اي

نحوه مصرف:
نياز به پريميكس خشك
با شكر و ميكسينگ دور بالا به مدت 10 دقيقه

خصوصيات و كاربردها:
جلوگيري از رسوب ذرات معلق و دو فازشدن
افزايش قوام و ويسكوزيته

محصول:
شركت Danisco دانمارك و داراي كليه گواهينامه هاي بين المللي

استابيلايزرسيستم JU080

تركيبات:
گوار گام ، سلولز گام

موارد مصرف:
صنايع آبميوه ، نوشيدني هاي ميوه اي

دز مصرف: (0.1 - 0.05)%

نحوه مصرف:
نياز به پريميكس خشك
با شكر و ميكسينگ دور بالا به مدت 10 دقيقه

خصوصيات و كاربردها:
جلوگيري از رسوب ذرات معلق و دو فازشدن
افزايش قوام و ويسكوزيته

محصول:
شركت Danisco دانمارك و داراي كليه گواهينامه هاي بين المللي

استابيلايزرسيستم JU086

تركيبات:
زانتان گام ، گوار گام ، لوكاست بين گام

موارد مصرف:
صنايع آبميوه ، نوشيدني هاي ميوه اي

دز مصرف: (0.15 - 0.08)%

نحوه مصرف:
نياز به پريميكس خشك
با شكر و ميكسينگ دور بالا به مدت 10 دقيقه

خصوصيات و كاربردها:
تشكيل شبكه پايدار و مناسب جهت معلق سازي پالپ
جلوگيري از رسوب ذرات معلق و دو فازشدن
افزايش قوام و ويسكوزيته

محصول:
شركت Danisco دانمارك و داراي كليه گواهينامه هاي بين المللي

استابيلايزرسيستم JU543

تركيبات:
سلولز گام ، زانتان گام

موارد مصرف:
صنايع آبميوه ، نوشيدني هاي ميوه اي

دز مصرف: (0.3 - 0.03)%

نحوه مصرف:
نياز به پريميكس خشك
با شكر و ميكسينگ دور بالا به مدت 10 دقيقه

خصوصيات و كاربردها:
افزايش قوام و ويسكوزيته
جلوگيري از رسوب ذرات معلق و دو فازشدن

محصول:
شركت Danisco دانمارك و داراي كليه گواهينامه هاي بين المللي

استابيلايزر Xanthan200

تركيبات:
زانتان گام 100% خالص

موارد مصرف:
صنايع آبميوه ، نوشيدني هاي ميوه اي و پودر نوشيدني

دز مصرف: (0.1 - 0.08)%

نحوه مصرف:
نياز به پريميكس خشك
با شكر و ميكسينگ دور بالا به مدت 10 دقيقه
حداكثر تشكيل شبكه پايدار و مناسب جهت معلق سازي پالپ
جلوگيري از رسوب ذرات معلق و دو فازشدن
حداكثر افزايش قوام ، ويسكوزيته و تشكيل شبكه

خصوصيات و كاربردها:
مقاوم به كاهش اسيديته و قابل مصرف در آبميوه هاي اسيدي
توانايي ديسپرس شدن بالا و مناسب در انواع پودر نوشيدني

محصول:
شركت Danisco دانمارك و داراي كليه گواهينامه هاي بين المللي