عصاره گیاهی دارویی

با مشاهده عوارض جانبی داروهای شیمیایی و تمایل روز افزون به استفاده از دارو های گیاهی در اروپا و جهان نیاز به تولید عصاره های گیاهی با خلوص بالا جهت تولید دارو های گیاهی احساس می شد که شرکت فینزلبرگ توانسته است با تولید بیش از 800 نوع عصاره جایگاه ویژه ای در سطح اروپا و جهان پیدا کند.

لیست برخی از عصاره ها:

Competence brochure

undefined read

undefinedde | undefined en

Productlist

undefined read

undefined en

Product Concept damiana

undefinedread

undefinedde | undefineden

Product Concept motion

undefined read

undefinedde | undefined en

Product Concept motion 
(US only)

undefined read

undefineden

Product Concept
rhodiola rosea

undefinedread

undefinedde | undefineden

Artichoke

undefinedde/en

Saw Palmetto

undefinedde | undefineden

Valerian root