پکتین

پکتین یک نوع فیبر گیاهی طبیعی است که از واحد های آلفا - دی گالاکتورونیک اسید تشکیل شده است که عمدتا از پوست مرکبات مانند پرتقال و لیمو تهیه می شود.
کاربرد پکتین در صنایع شرح زیر می باشد:
• آبمیوه ، نکتار ها و نوشیدنی های میوه ای به جهت افزایش ویسکوزیته و قوام
• مربا – مارمالاد به منظور افزایش غلظت و بافت مناسب
• ژله شکری – ژله قنادی جهت تشکیل بافت ژله ای
• مغزی ها ( فیلینگ ) به منظور ایجاد بافت مناسب و عدم کریستالیزاسیون شکر و جلوگیری از سوختن مغزی ها